2015-10-07 15:28 #0 av: [Garntroll]

Bristen på rutiner kan vara förödande för vissa individer med en diagnos inom autismspektrum.

Man kan behöva ha stöd när man bygger upp rutiner i vardagen.  Hjälpmedel som kan vara bra att använda är:

*Tydligt veckoschema med tider och händelser

*Har man smartphone kan man använda olika appar där man kan planera sånt man ska göra och vissa har en påminnelsfunktion

*Planeringskalender

*Ibland kan man behöva stödåtgärder via kommunens LSS och Habiliteringen

Vissa behöver schemalägga hela dagen från att man vaknar tills man ska sova. Andra klarar sig med att ha ett schema över de absolut viktigaste punkterna. I övrigt fixar man resten.