2015-09-12 07:32 #0 av: Skorpion76

1 januari 2013 bestämde man sig för att samla ihop alla olika autismliknande diagnoser under ett gemensamt namn och till en början var det många som inte tyckte om det. Hur känner du?